Spoločnosť Company Management Consulting bola založená v roku 2009 s cieľom poskytovať konzultačné služby v rámci start-up-ov pre zahraničné spoločnosti. Postupne sme sa zamerali viac a viac na HR, dnes ponúkame najmodernejšie riešenia HR procesov našim zákazníkom.
Poskytujeme poradenstvo v rámci:

 • strategického riadenia ľudských zdrojov,
 • vývoja  Vašich zamestnancov,
 • tréningových potrieb,
 • HR merania,
 • náboru a výberu zamestnancov,
 • nastavenia odmeňovania,
 • hodnotenie, KPI,
 • personálnej administratívy:
  • Zmluvy
  • Mzdy
  • Benefity

Poradíme tak pri začiatkoch podnikania (start-up), pri rozvoji podniku ako aj pri optimalizácii či reštrukturalizácii.
Pomôžeme Vám nastaviť riadenie Vášho ľudského kapitálu tak, aby to najviac vyhovovalo Vášmu biznisu.
Sme zárukou:

 •     Efektivity
 •     Rýchlosti
 •     Profesionality
 •     Spoľahlivosti

Ponúkame efektívne a optimálne riešenia pre našich zákazníkov.