HR Stratégia – HR Strategy

Tak ako sa menia trhy, Váš biznis sa musí k nim prispôsobiť aj z hľadiska ľudských zdrojov. Meniace sa trhy vytvárajú meniace sa organizácie. Sme dôveryhodným partnerom pre Vás pri uskutočnení zmien, poradíme Vám ako pripraviť Váš ľudský kapitál tak, aby vyhovoval Vašim strategickým cieľom.

  • nastavenie odmeňovacieho systému,
  • kľúčové pozície,
  • mapovanie ľudského kapitálu,
  • reorganizácie,
  • tréningové potreby (školenia),
  • talent manažment,
  • employer branding.