HR Rozvoj – HR Development

Neustále rozvíjanie ľudského kapitálu zaručuje Vášmu biznisu úspech a konkurenčnú výhodu. Merania rôznych faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť Vášho ľudského kapitálu môžu byť indikatívne k tomu, aby ste zistili, kde a v čom ste dobrý a kde a v čom sa má vykonať zmena.

  • psychometrické testovanie,
  • testy skupinovej práce (Teamwork – Belbinov test tímových rolí),
  • podniková klíma,
  • rôzne testovania AMO (Postoj, Motivácia, Organizácia),
  • kompetenčné matice,
  • hodnotiace testy,
  • riadenie výkonu.